Mantra Amalan Ajian Jimat Untuk Keselamatan

Mantra Amalan Ajian Jimat Untuk Keselamatan
Mantra Amalan Ajian Jimat Untuk Keselamatan
"Sang Kalasekti bagea satekarina, siro ingsun kongkon, adangna lakune si kalapati kalabaya, pepetana lawang tundhan sanga, lan plawangan keblat papat pet cupet saking kersaing Gusthi"

Fungsi : Untuk keselamatan dalam bepergian, keselamatan dimanapun berada dan kelesamatan untuk perlindungan diri serta keluarga,

Cara Untuk mendapatkan Khodam "kalasekti" : Dibaca tengah malam 9X selama 9 malam, dimulai dari hari weton. puasa sunah 9 hari. 

Jika Tidak mampu untuk menjalani puasa maka bisa hubungi kami untuk mendapatkan khodam Kalasekti dan Benda Pusaka Atau Jimat Untuk Keselamatan yang sudah kami ritual khusus.
Dengan mengganti mahar ritual Rp 500.000,-
 
 
Dunia Modern tetap tidak luput dari hal mistik
Ibarat memakai helm untuk jaga-jaga jika terjadi kecelakaan,
Maka Lebih baik ada pusaka ampuh untuk menghindari hal yang tidak di inginkan
Share this article :
 
Copyright © 2009 | Mustika Bertuah
Sakti Mustika Bertuah | Benda Alam Ghaib | Azimat Pusaka Sakti